База

МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ТОВА Е НАШАТА ФОРМУЛА ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО.
Работим с добрите специалисти и технолози в дизайна и обзавеждането.В производствената си база в гр. Ямбол разполагаме с помещения и машинно оборудване, което спомага за бързото изпълнение на поетите поръчки в обещания срок, независимо от сезона и атмосферните условия.