ФАСАДНИ МАТРИЧНИ ФОРМИ ЗА ДИРЕКТНО ОТЛИВАНЕ

           Методът за директно прототипиране на форми и матрици за леене на бетон/полимербетон предоставя  възможност за изработка на конструктивни отливки на детайли директно от триизмерни данни . Процеса позволява прототипиране на форми и сърцевини директно от триизмерни данни,  елиминирайки необходимостта от мострата (шаблона) и вадене на огледалните форми на прототипа.При този подход  бетона се излива директно в триизмерната  форма. Технологията позволява директно прототипиране на детайли от бетон /полимербетон/, което оптимизира себестойността му в цена и време.